Untuk membuat grafik pada matlab secara sederhana dapat digunakan perintah plot. Contohnya:

maka hasilnya adalah seperti gambar berikut: Untuk grafik yang kedua:

Hasilnya berikut: Jika kedua grafik di atas digabung dalam sebuah axes, maka digunakan perintah berikut:

hasilnya […] ↓ Read the rest of this entry…